"Om möjligheten inte knackar på, bygg en dörr"
- Milton Berle, 1908-2002, kompositör, komiker & skådespelare
 
"Ge alla ditt öra men endast några få din röst"
- William Shakespeare, 1564-1616, dramatiker, poet & skådespelare.

kontoplan; periodisering
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  p e r i o d i s e r i n g a r 

Du ska inte behöva lära dig alla konton utantill. Använd kontoplanen på biz4you.se, den är allt du behöver. Du hittar den i vår verktygslåda.

 

Läs mer! kontoplan; periodisering - kontoplan; periodisering »

periodisering, nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  p e r i o d i s e r i n g a r

Alla företagets inkomster och utgifter ska fördelas till rätt period. Det görs med hjälp av periodisering som är en mycket viktig del av företagets bokföring- och redovisningsarbete.

 

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #1, beräkna avskrivning - övningsuppgift #1; beräkna avskrivning »

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #2, beräkna avskrivning - övningsuppgift #2; beräkna avskrivning »

 

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #3, beräkna avskrivning - övningsuppgift #3; beräkna avskrivning »

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #4, beräkna avskrivning - övningsuppgift #4; beräkna avskrivning »

 

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #5, beräkna varukostnad - övningsuppgift #5; beräkna varukostnad »

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #6, beräkna varukostnad - övningsuppgift #6; beräkna varukostnad »

 

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #7, beräkna varukostnad - övningsuppgift #7; beräkna varukostnad »

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #8, beräkna varukostnad - övningsuppgift #8; beräkna varukostnad »

 

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #9, periodisering av utgifter - övningsuppgift #9; periodisering av utgifter »

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #10, periodisering av utgifter - övningsuppgift #10; periodisering av utgifter »

 

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #11, periodisering av varuinköp - övningsuppgift #11; periodisering av varuinköp »

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #12, periodisering av anläggningstillgångar - övningsuppgift #12; periodisering av AT »

 

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #13, periodisering av av räntor - övningsuppgift #13; periodisering av av räntor »

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #14, periodisering av försäkringsutgift - övningsuppgift #14; periodisering av försäkring »

 

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #15, periodisering av lokalhyra - övningsuppgift #15; periodisering av lokalhyra »

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #16, upplupen ränta & avskrivningar - övningsuppgift #16; upplupen ränta & avskrivning »

 

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #17, sociala avgifter & lokalhyra - övningsuppgift #17; sociala avgifter & lokalhyra »

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #18, sociala avgifter & varulager - övningsuppgift #18; sociala avgifter & varulager »

 

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #19, rätt eller fel om periodisering - övningsuppgift #19; rätt eller fel om periodisering »

Träna mer! periodisering, nivå E, övningsuppgift #20, blandade periodiseringar - övningsuppgift #20; blandade periodiseringar »

 

Träna mer! periodisering, facit, nivå E - periodisering - facit; nivå E »

periodisering; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  p e r i o d i s e r i n g a r

 

Träna mer! periodisering, nivå C, övningsuppgift #21, rätt eller fel - övningsuppgift #21; rätt eller fel »

Träna mer! periodisering, nivå C, övningsuppgift #22, fördela utgiften korrekt - övningsuppgift #22; fördela utgiften korrekt »

 

Träna mer! periodisering, nivå C, övningsuppgift #23, fördela utgiften korrekt - övningsuppgift #23; fördela utgiften korrekt »

Träna mer! periodisering, nivå C, övningsuppgift #24, periodisera utgifterna - övningsuppgift #24; periodisera utgifterna »

 

Träna mer! periodisering, nivå C, övningsuppgift #25, periodisera årets varuinköp - övningsuppgift #25; periodisera årets varuinköp »

Träna mer! periodisering, nivå C, övningsuppgift #26, periodisera investeringar - övningsuppgift #26; periodisera investeringar »

 

Träna mer! periodisering, nivå C, övningsuppgift #27, periodisera utgiftsräntor - övningsuppgift #27; periodisera utgiftsräntor »

 

Träna mer! periodisering, facit, nivå C - periodisering - facit; nivå C »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  p e r i o d i s e r i n g a r

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; periodiseringar - fakta & exempel; periodiseringar »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t

På biz4you.se finns fler områden inom bokslut där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Träna mer! övningsuppgifter - avskrivning - övningsuppgifter; avskrivning »

 

Träna mer! övningsuppgifter - bokslutstablå - övningsuppgifter; bokslutstablå »

 

Träna mer! övningsuppgifter - delårsbokslut - övningsuppgifter; delårsbokslut »

 

Träna mer! övningsuppgifter - periodisering - övningsuppgifter; nyckeltal »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Träna mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

avskrivningar »

bokslutstablå »

nyckeltal »

periodisering »

 

« övningsuppgifter