"Försök inte bli en person med framgång, utan försök att bli en person av värde"
- Albert Einstein, 1879-1955, geni
 
"När vi accepterar våra gränser kan vi passera dem"
- Albert Einstein, 1879-1955, geni

kontoplan; periodisering
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r

Du ska inte behöva lära dig alla konton utantill. Använd kontoplanen på biz4you.se, den är allt du behöver. Du hittar den i vår verktygslåda.

 

Läs mer! kontoplan, periodisering - kontoplan; periodisering »

räkenskapsenlig avskrivning
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r 

När du ska räkna fram lägsta värdet mellan 20 %-regeln och 30 %-regeln kan du använda dig av de mallar som finns i verktygslådan på biz4you.se.

 

Läs mer! mall, räkenskapsenlig avskrivning - mall; räkenskapsenlig avskrivning »

avskrivningar; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r

Företagets inkomster och utgifter ska hänföras till rätt period. Det görs med hjälp av periodisering. En viktig periodisering är avskrivning som används för att periodisera anläggningstillgångar.

 

Träna mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #1, begrepp & frågor - övningsuppgift #1; begrepp & frågor »

Träna mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #2, formler - övningsuppgift #2; formler »

 

Träna mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #3, begrepp & frågor - övningsuppgift #3; begrepp & frågor »

Träna mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #4, avskrivning & bokfört värde - övningsuppgift #4; avskrivning & bokfört värde »

 

Träna mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #5, ackumulerad avskrivning - övningsuppgift #5; ackumulerad avskrivning »

Träna mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #6, ackumulerad avskrivning - övningsuppgift #6; ackumulerad avskrivning »

 

Träna mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #7, avskrivning i RR & BR - övningsuppgift #7; avskrivning i RR & BR »

Träna mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #8, direkt- & indirekt metod - övningsuppgift #8; direkt- & indirekt metod »

 

Träna mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #9, direkt avskrivningsmetod - övningsuppgift #9; direkt avskrivningsmetod »

Träna mer! avskrivning, nivå E, övningsuppgift #10, indirekt avskrivningsmetod - övningsuppgift #10; indirekt avskrivningsmetod »

 

Träna mer! avskrivningar, facit, nivå E - avskrivningar - facit; nivå E »

avskrivningar; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r

 

 

Träna mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #21, omdelbar avskrivning - övningsuppgift #21; omdelbar avskrivning »

Träna mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #22, rätt eller fel om avskrivningar - övningsuppgift #22; rätt eller fel om avskrivningar »

 

Träna mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #23, avskrivningar i bokslutstablå - övningsuppgift #23; avskrivningar i bokslutstablå »

Träna mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #24, indirekt avskrivning & register - övningsuppgift #24; indirekt avskrivning & register »

 

Träna mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #25, avskrivningar & bokfört värde - övningsuppgift #25; avskrivningar & bokfört värde »

Träna mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #26, indirekt avskrivning & register - övningsuppgift #26; indirekt avskrivning & register »

 

Träna mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #27, ackumulerade avskrivningar - övningsuppgift #27; ackumulerade avskrivningar »

Träna mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #28, försäljning av AT med vinst - övningsuppgift #28; försäljning av AT med vinst »

 

Träna mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #29, bokfört värde - övningsuppgift #29; bokfört värde »

Träna mer! avskrivning, nivå C, övningsuppgift #30, försäljning av AT med förlust - övningsuppgift #30; försäljning av AT med förlust »

 

Träna mer! avskrivningar, facit, nivå C - avskrivningar - facit; nivå C »

avskrivningar; nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r

 

 

Träna mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #41, lägsta värde enligt HR - övningsuppgift #41; lägsta värde enligt HR »

Träna mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #42, lägsta värde enligt KR - övningsuppgift #42; lägsta värde enligt KR »

 

Träna mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #43, lägsta värde enligt 30%/20% - övningsuppgift #43; lägsta värde enligt 30%/20% »

Träna mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #44, UB = IB - övningsuppgift #44; UB = IB »

 

Träna mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #45, avskrivning över plan - övningsuppgift #45; avskrivning över plan »

Träna mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #46, avskrivning över plan - övningsuppgift #46; avskrivning över plan »

 

Träna mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #47, bokföra avskrivning över plan - övningsuppgift #47; bokföra avskrivning över plan »

Träna mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #48, obeskattade reserver - övningsuppgift #48; obeskattade reserver »

 

Träna mer! avskrivning, nivå A, övningsuppgift #49, avskrivningar i bokslutstablå - övningsuppgift #49; avskrivningar i bokslutstablå »

 

Träna mer! avskrivningar, facit, nivå A - avskrivningar - facit; nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; avskrivningar - fakta & exempel; avskrivningar »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t

På biz4you.se finns fler områden inom bokslut där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Träna mer! övningsuppgifter - bokslutstablå - övningsuppgifter; bokslutstablå »

 

Träna mer! övningsuppgifter - delårsbokslut - övningsuppgifter; delårsbokslut »

 

Träna mer! övningsuppgifter - periodisering - övningsuppgifter; nyckeltal »

 

Träna mer! övningsuppgifter - periodisering - övningsuppgifter; periodisering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Träna mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

avskrivningar »

bokslutstablå »

nyckeltal »

periodisering »

 

« övningsuppgifter