"Försök inte bli en person med framgång, utan försök att bli en person av värde"
- Albert Einstein, 1879-1955, geni
 
"När vi accepterar våra gränser kan vi passera dem"
- Albert Einstein, 1879-1955, geni

kontoplan; periodisering
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r

Du ska inte behöva lära dig alla konton utantill. Använd kontoplanen på biz4you.se, den är allt du behöver. Du hittar den i vår verktygslåda.

 

» kontoplan till övningsuppgifter »

räkenskapsenlig avskrivning
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r 

När du ska räkna fram lägsta värdet mellan 20 %-regeln och 30 %-regeln kan du använda dig av de mallar som finns i verktygslådan på biz4you.se.

 

» mall för räkenskapsenlig avskrivning »

avskrivningar; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r

Företagets inkomster och utgifter ska hänföras till rätt period. Det görs med hjälp av periodisering. En viktig periodisering är avskrivning som används för att periodisera anläggningstillgångar.

 

» övningsuppgift #1; begrepp & frågor »

» övningsuppgift #2; formler »

 

» övningsuppgift #3; begrepp & frågor »

» övningsuppgift #4; avskrivning & bokfört värde »

 

» övningsuppgift #5; ackumulerad avskrivning »

» övningsuppgift #6; ackumulerad avskrivning »

 

» övningsuppgift #7; avskrivning i RR & BR »

» övningsuppgift #8; direkt- & indirekt metod »

 

» övningsuppgift #9; direkt avskrivningsmetod »

» övningsuppgift #10; indirekt avskrivningsmetod »

 

» facit till övningsuppgifter - nivå E »

avskrivningar; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r

 

 

» övningsuppgift #21; omdelbar avskrivning »

» övningsuppgift #22; rätt eller fel om avskrivningar »

 

» övningsuppgift #23; avskrivningar i bokslutstablå »

» övningsuppgift #24; indirekt avskrivning & register »

 

» övningsuppgift #25; avskrivningar & bokfört värde »

» övningsuppgift #26; indirekt avskrivning & register »

 

» övningsuppgift #27; ackumulerade avskrivningar »

» övningsuppgift #28; försäljning av AT med vinst »

 

» övningsuppgift #29; bokfört värde »

» övningsuppgift #30; försäljning av AT med förlust »

 

» facit till övningsuppgifter - nivå C »

avskrivningar; nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r

 

 

» övningsuppgift #41; lägsta värde enligt HR »

» övningsuppgift #42; lägsta värde enligt KR »

 

» övningsuppgift #43; lägsta värde enligt 30%/20% »

» övningsuppgift #44; UB = IB »

 

» övningsuppgift #45; avskrivning över plan »

» övningsuppgift #46; avskrivning över plan »

 

» övningsuppgift #47; bokföra avskrivning över plan »

» övningsuppgift #48; obeskattade reserver »

 

» övningsuppgift #49; avskrivningar i bokslutstablå »

 

» facit till övningsuppgifter - nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  a v s k r i v n i n g a r

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

» läs mer om avskrivningar »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t

På biz4you.se finns fler områden inom bokslut där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

» träna på fler övningsuppgifter; bokslutstablå »

 

» träna på fler övningsuppgifter;delårsbokslut »

 

» träna på fler övningsuppgifter;nyckeltal »

 

» träna på fler övningsuppgifter;periodisering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

» samtliga övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

avskrivningar »

bokslutstablå »

nyckeltal »

periodisering »

 

« övningsuppgifter