Hur många rådgivare ska vi ha?

UF kräver minst en.

Företagen på vår skola i Helsingborg ska ha minst tre rådgivare från näringslivet samt en f d UF-entreprenör från ett tidigare UF-företag.

Vi gör det för att visa hur viktig rådgivaren är och vad han/hon kommer tillföra till entreprenörernas individuella utveckling. Övriga skolor får fråga sin coach/lärare vad han/hon anser är bäst för dem.

Vilka personer ska företaget ha som rådgivare?

Utgå från företagets behov. Alla behöver t ex en auktoriserad revisor som kan hjälpa till med mycket bl a granska företagets bokföring och årsredovisning. Han/hon vill alltid komma in i början av ditt verksamhetsår.

Det är viktigt att du väljer rådgivare som har ett stort närverk [det är rättstavat] som han/hon kan öppna upp för dig. Glöm inte bort att lyfta in "gamla" UF-entreprenörer. De har UF-året i färskt minne och kan alla moment och hela den "mjuka" processen på sina fem fingrar.

Är det tillåtet att ha möte med rådgivare på skolan? 

Det är inte självklart på alla skolor eller vid alla tillfällen. Generellt brukar det inte vara några problem under kontorstid. Boka lokal hos ansvarig person, köp med fika och var förberedd. Maila ut mötets agenda några dagar före ni ska träffas.

Du har möjlighet att vara trevlig i mailet och önska din rådgivare välkommen till mötet. Glöm inte att ange lokal, tid när mötet börjar, när det ska sluta och kontaktuppgifter [namn, titel & företag].

Efter mötet mailar du ut mötets protokoll senast dagen efter och tackar för senast.

 

What´s in it för rådgivaren?

Din rådgivare får världens chans att bli inspirerad av härliga ungdomar och unga entreprenörer.

Båda parter kommer ha nytta av era gemensamma möten. Oftast har den äldre generationen fastnat i vissa tankemönster. I mötet med dig kommer han/hon märka att det finns andra ingångar till kreativ problemlösning.

Det blir helt enkelt en klassisk win-win-situation, alla tjänar på det.

Hur ofta ska vi träffas?

Det är upp till din rådgivare och dig, men enligt UF ska ni träffas minst 2 ggr per verksamhetsår.

Se till att nyttja din rådgivare så mycket han/hon tillåter. Prata er samman vid första mötet. Tänk på att er rådgivare har ont om tid. Normalt träffas våra företag med sina rådgivare ca 2-3 ggr per termin.

Försök att boka in hela årets rådgivarträffar direkt.

Ska vi träffa rådgivarna en och en eller tillsammans?

Det är lite olika. Vissa träffas en och en och vissa träffar alla i en rådgivargrupp. Vinsten med att träffas i grupp blir att dina rådgivare får ett större nätverk.

Måste vi träffas fysiskt?

Det går bra att ha möten online via olika sociala medier, Skype eller på annat sätt.

Hur håller vi kontakten med vår rådgivare?

Genom att skapa en relation med din rådgivare. Det gör du lätt genom att hålla din rådgivare uppdaterad med vad du gör. Skapa en rutin där du mailar ett trevlig "update" varje fredag em.

Då syns både du och ditt företag och du kan positionera ditt personliga varumärke. På så sätt skapar du en långsiktig relation och utvecklar ditt eget nätverk. Vem vet, du kanske erbjuds arbete eller en traineeperiod hos din rådgivare.

Jag lovar dig att din rådgivare kommer sprida hur social, framåt och duktig du och dina medarbetare är. Bara genom att använda dig av lite sunt förnuft.

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
« rådgivare
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »