"En affär du inte tjänar pengar på, är ingen affär"
– Henry Ford, 1863-1947, legendarisk bilhandlare
 
Köp mark, den tillverkas inte längre"
– Mark Twain, 1835-1910, pappa till Huckleberry Finn & Tom Sayer
 

vad är pålägg?
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Pålägg är ett begrepp som oftast används i samband med prissättning i tillverkande företag. Med pålägg menas det pålägg i kronor som läggs ovanpå ett råvaru-, tillverknings- eller inköpspris för att erhålla försäljningspriset exklusive moms.

Ett företags pålägg ska täcka deras fasta kostnader och förväntade vinst.
Pålägg och påläggsprocent räknas normalt ut i en förkalkyl.

 

 • Pålägg finns i två former,


  Pålägg i kronor
  = marginal i kronor = bruttovinst i kronor.
  = det antal kronor som läggs ovanpå ingående varukostnad [IVK].


  Pålägg i procent
  Beräknas alltid som en procentsats av den ingående varukostnaden [IVK]. Erhålls genom att pålägget i kronor divideras med IVK.

  Påläggsprocent
  = pålägg i kronor ÷ ingående varukostnad [IVK].

  Påläggsprocent kan bli större än 100 %.


Så här blir det,

  Inköpspris exklusive moms [varukostnad]
+ Pålägg i kronor [ska täcka FK och förväntad vinst]
= Försäljningspris exklusive moms
exempel, pålägg
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Om du tillverkat en vara för 200 kr och säljer den för 550 kr blir pålägget i kronor 350 kr och påläggsprocent 175 %.

 

pålägg i kronor
   
200 kr tillverkningskostnad [varukostnad]
+ 350 kr pålägg i kronor
= 550 kr försäljningspris exklusive moms
 
pålägg i procent
 
350 kr pålägg i kronor
÷ 200 kr varukostnad
= 175 % påläggsprocent
exempel, pålägg
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Astrid driver den nystartade kruk- & drejarbutiken på Gotland. Astrid skickar över sin resultatbudget till dig så du kan hjälpa henne beräkna företagets pålägg i kronor och påläggsprocent.

 

Läs mer! exempel, påläggskalkyl - exempel, pålägg i kr & påläggsprocent »

exempel, pålägg
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Bad Ass Jeans köper in 1 000 jeans för 177 kr. De betalar 15 000 kr i frakt och försäkring för att få hem partiet till butiken. Enligt Elsa deras ekonom ska de sälja jeansen med ett pålägg på 250 %.

Beräkna det pris kunderna får betala för ett par Bad Ass Jeans.

 

Läs mer! exempel, påläggskalkyl - exempel, påläggskalkyl för "Bad Ass Jeans" »

vad är marginal?
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Marginal är ett begrepp som oftast används i detaljhandeln. Med marginal menas den del av försäljningspriset exklusive moms som tillfaller företaget [handlaren].

Marginal och marginalprocent räknas normalt ut i en efterkalkyl. Marginalprocent = marginalen i kronor räknat som procent av försäljningspriset. Marginalen blir alltid < 100 %.

 

Marginal finns i två former,

 • Marginal i kronor
  = pålägg i kronor = bruttovinst i kronor.
  Det antal kronor som tillfaller handlaren.

 • Marginal i procent
  Beräknas alltid som en procentsats av försäljningspriset och erhålls genom att marginalen i kronor divideras med försäljningspriset.

  Marginalprocent
  = marginal i kronor ÷ försäljningspriset.

  Marginalprocent är en del av helheten och kan därför
  aldrig bli större än 100 %.


Så här blir det,

  Inköpspris exklusive moms [varukostnad]
+ Marginal i kronor [pålägg i kronor]
= Försäljningspris exklusive moms

 

Läs mer! exempel, pålägg - vad är marginal? »

exempel, marginal
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Du köper in en jacka för 1 000 kr och säljer den till kund för 2 800 kr exklusive moms.

 

marginal i kronor
   
2 800 kr försäljningspris
1 000 kr inköpspris
= 1 800 kr marginal i kronor
   
marginal i procent
   
  1 800 kr  marginal i kronor
÷ 2 800 kr försäljningspris
= 64 % marginalprocent

 

Läs mer! exempel, marginal - exempel, marginal i kr & marginalprocent »

exempel, marginal
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Lelle som arbetar som ekonom på det nystartade och framgångsrika varumärket ”Kieler Clothing” skickar över nedan resultaträkning till dig. Hjälp Lelle att beräkna företagets marginal och marginalprocent.

 

Läs mer! exempel, påläggskalkyl - exempel, marginal i kr & marginalprocent »

vad är bruttovinst?
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Bruttovinst erhålls genom att ta ett företags intäkter minus kostnaden för sålda varor. Bruttovinsten indikerar hur effektivt ledningen använder arbetskraft och lager i sin produktionsprocess.

Bruttovinst i ett industriföretag är försäljningspris minus direkta tillverkningskostnader som t ex direkt material och direkt lön.

Bruttovinst på företagsnivå är vinst före de i bokslutet ingående av- och nedskrivningar och andra dispositioner.

bruttovinstmarginal
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Bruttovinstmarginal eller bruttomarginal är ett nyckeltal som beräknas genom att ta bruttovinsten i förhållande till försäljningen.

Det visar hur stor andel av företagets försäljning som återstår för att kunna betala företagets löner, övriga rörelsekostnader, ränta och vinst.

Nyckeltalet bruttovinstmarginal är mest intressant i rena handelsföretag eftersom det visar marginalen efter varukostnad.

 

 • Bruttomarginal
  = bruttovinst ÷ försäljning.

 

Exempel
Ett företag som omsätter 8 000 000 kr och har en bruttovinst på
2 000 000 kr får en bruttovinstmarginal [bruttovinstprocent] på 25 %.

  2 000 000 kr bruttovinst
÷ 8 000 000 kr omsättning
= 25 % bruttovinstmarginal

exempel, bruttovinstmarginal
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

xxx

 

Läs mer! exempel, bruttovinstmarginal - exempel, bruttovinstmarginal »

 

exempel, bruttovinst
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

xxx

 

Läs mer! exempel, bruttovinst - exempel, bruttovinst »

 

träna på övningsuppgifter
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

För att lära dig pålägg, marginal och bruttovinst krävs att du först läser teorin bakom. Därefter är det viktigt att du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika nivåindelade uppgifter inom pålägg & marginal och bruttovinst.

 

 • Pålägg.
 • Marginal.
 • Bruttovinst.

 

Läs mer! - övningsuppgifter & fullständiga facit övningsuppgifter & fullständiga facit »

påläggs- & marginalprocent
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Bruttovinst, pålägg och marginal är synonyma med TB i de fall rörlig kostnad och varukostnad är samma sak, vilket ofta är fallet.

 

 • Påläggsprocent
  Beräknas alltid som en procentsats av den ingående varukostnaden [IVK] och erhålls genom att pålägget divideras med IVK.

 • Marginalprocent
  Beräknas alltid som en procentsats av försäljningspriset och erhålls genom att marginalen i kronor divideras med försälj-ningspriset.

 

Läs mer! påläggs- & marginalprocent - påläggs- & marginalprocent »

räkna ut pålägg- & marginal
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Båda uträkningarna relaterar till samma formel.
Pålägget eller marginalen i kronor används i täljaren i båda formlerna.

Kärt barn har samma namn
Marginal i kronor = pålägg i kronor = bruttovinst i kronor.

 

 • Påläggsprocent
  = pålägg i kronor ÷ ingående varukostnad [IVK].

  Pålägg i kronor i täljaren.
  Du använder IVK i nämnaren.


 • Marginalprocent
  = marginal i kronor ÷ försäljningspriset.

  Marginal i kronor i täljaren.
  Du använder försäljningspriset i nämnaren.

 

Läs mer! räkna ut påläggs- & marginalprocent - räkna ut påläggs- & marginalprocent »

vad är en påläggskalkyl?
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Påläggskalkyl är en produktkalkyl som används för att beräkna vad du måste sälja en produkt för, för att göra vinst. Du lägger på ett pålägg för att uppnå önskad vinst.

 

Läs mer! vad är en påläggkalkyl? - vad är en påläggkalkyl? »

2 små smarta formler
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Det finns ett par nyttiga formler som hjälper dig räkna fram påläggsprocent om du vet marginalprocenten och vice versa.


 • Påläggsmoms
  Beräkna företagets påläggsmoms utifrån deras marginalmoms.
  Du vet att marginalprocenten är 20 %.

  Påläggsprocent 
  = marginalprocent ÷ [100 – marginalprocent].
  = m ÷ [100 − m].
  = 20 ÷ [100 − 20].
  = 20 ÷ 80.
  = 0,25.
  = 25 %.

 • Marginalmoms
  Beräkna företagets marginalmoms utifrån deras påläggsmoms.
  Du vet att påläggsprocenten är 25 %.

  Marginalprocent 
  = påläggsprocent ÷ [100 + påläggsprocent].
  = p ÷ [100 + p].
  = 25 ÷ [100 + 25].
  = 25 ÷ 125.
  = 0,20.
  = 20 %.

räkna lönsamhet & marginal
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Ditt företag har endast ett syfte - det ska tjäna pengar, mycket pengar. Det är viktigt att räkna i förväg - att först kalkylera och sen budgetera.

I kalkylen nedan räknar du enkelt fram fyra viktiga nyckeltal,

 

 • Lönsamhet
  = intäkter – totala kostnader.

 • Break-even
  = Fasta kostnader ÷ f-pris/st – RK/st.

 • Bruttomarginal
  = bruttovinst ÷ företagets omsättning [försäljning].

 • Nettomarginal
  = resultat [nettovinst] ÷ omsättning [försäljning].

 

Läs mer! räkna ut lönsamhet & marginal - räkna ut lönsamhet & marginal »

 

Klicka på bilden för att öppna Excel-filen.

räkna ut lönsamhet & marginal

påläggs- & marginalmoms
p å l ä g g  &  m a r g i n a l

Beroende på om du beräknar din moms utifrån ett försäljningspris eller ett varuvärde kommer den att beräknas lite olika.

 

Exempel
Om du har 100 kr exklusive moms och t ex ska lägga på 25 % moms blir det så här,

 • Påläggsmoms

  Beräknas utifrån varuvärdet.
  = 100 kr x 0,25.
  = 25 kr.

Exempel
Om du har 125 kr inklusive moms blir det så här,

 • Marginalmoms

  Beräknas utifrån försäljningspriset.
  = 125 kr x 0,20.
  = 25 kr.

 

Läs mer! påläggs- & marginalmoms - påläggs- & marginalmoms »

"En konkurs kan ha tre orsaker; kvinnor, vadslagning och råd av fackfolk"
– Georges Pompidou, 1911-1974, president i Frankrike 1969-1974
 

bidragskalkyl »

investeringskalkyl »

« pålägg & marginal

självkostnadskalkyl »

totalanalys »

 

övningsuppgifter »