"Om du inte gör stora saker, gör små saker på ett storslaget sätt"
- Napoleon Hill, 1883-1870, författare
 
"En ledare är den som kan vägen, går vägen och visar vägen"
- John C. Maxwell, 1947-, författare

pålägg & marginal; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  p å l ä g g  &  m a r g i n a l

 

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #1, pålägg i kronor - övningsuppgift #1; pålägg i kronor »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #2, pålägg i kronor - övningsuppgift #2; pålägg i kronor »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #3, marginal i kronor - övningsuppgift #3; marginal i kronor »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #4, marginal i kronor - övningsuppgift #4; marginal i kronor »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #5, bruttovinst i kronor - övningsuppgift #5; bruttovinst i kronor »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #6, bruttovinst i kronor - övningsuppgift #6; bruttovinst i kronor »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #7, pålägg i kr = marginal i kr - övningsuppgift #7; pålägg i kr = marginal i kr »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #8, marginal i kr = bruttovinst i kr - övningsuppgift #8; marginal i kr = bruttovinst i kr »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #9, pålägg i % & marginal i % - övningsuppgift #9; pålägg i % & marginal i % »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #10, pålägg i % & marginal i % - övningsuppgift #10; pålägg i % & marginal i % »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #11, pålägg i kronor - övningsuppgift #11; pålägg i kronor »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #12, marginal i kr & marginal i % - övningsuppgift #12; marginal i kr & marginal i % »

 

Läs mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #13, försäljning av klockor - övningsuppgift #13; försäljning av klockor »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #14, pålägg & marginal - övningsuppgift #14; pålägg & marginal »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #15, rörelsekostnad + resultat - övningsuppgift #15; rörelsekostnad + resultat »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #16, ursprunglig tillverkningskostnad - övningsuppgift #16; ursprunglig TVK »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #17, hur mycket tjänar butiken - övningsuppgift #17; hur mycket tjänar butiken »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #18, pris till detaljist exklusive moms - övningsuppgift #18; pris till detaljist exkl. moms »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #19, pris till kund exklusive moms - övningsuppgift #19; pris till kund exkl. moms »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå E, övningsuppgift #20, försäljningspris - övningsuppgift #20; försäljningspris »

 

Träna mer! pålägg & marginal, facit, nivå E - pålägg & marginal - facit; nivå E »

pålägg & marginal; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  p å l ä g g  &  m a r g i n a l

 

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #21, från påläggs% till marginal% - övningsuppgift #21; från påläggs % till margina l% »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #22, från marginal% till påläggs%uppgift #22, från marginal% till påläggs% - övningsuppgift #22; från marginal % till påläggs % »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #23, påläggs- & marginal% - övningsuppgift #23; påläggs- & marginal % »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #24, påläggs- & marginal% - övningsuppgift #24; påläggs- & marginal % »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #25, pålägg & marginal blandat - övningsuppgift #25; pålägg & marginal blandat »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #26, pålägg & marginal blandat - övningsuppgift #26; pålägg & marginal blandat »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #27, pålägg & marginal blandat - övningsuppgift #27; pålägg & marginal blandat »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #28, pålägg & marginal blandat - övningsuppgift #28; pålägg & marginal blandat »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #29, pålägg & marginal blandat - övningsuppgift #29; pålägg & marginal blandat »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #30, pålägg & marginal blandat - övningsuppgift #30; pålägg & marginal blandat »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #31, resultatbudget & bruttomarginal - övningsuppgift #31; resultatbudget & bruttomarginal »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #32, kostnader & pålägg - övningsuppgift #32; kostnader & pålägg »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #33, Inköpspris & marginalprocent - övningsuppgift #33; inköpspris & marginalprocent »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #34, rätt pris med rätt pålägg - övningsuppgift #34; rätt pris med rätt pålägg »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #35, prissättning - övningsuppgift #35; prissättning »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #36, påläggsprocent - övningsuppgift #36; påläggsprocent »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #37, direkta- & indirekta kostnader - övningsuppgift #37; direkta- & indirekta kostnader »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #38, REA - övningsuppgift #38; REA »

 

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #39, olika pålägg på olika avdelningar - övningsuppgift #39; olika pålägg på olika avdelningar »

Träna mer! pålägg & marginal, nivå C, övningsuppgift #40, prisförändringar påverkar volymen - övningsuppgift #40; priset påverkar volymen »

 

Träna mer! pålägg & marginal, facit, nivå C - pålägg & marginal - facit; nivå C »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t o t a l a n a l y s

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; pålägg & marginal - fakta & exempel; pålägg & marginal »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  p å  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns fler områden inom kalkylering där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Träna mer! övningsuppgifter - bidragskalkyl - övningsuppgifter; bidragskalkyl »

 

Träna mer! övningsuppgifter - investeringskalkylering - övningsuppgifter; investeringskalkylering »

 

Träna mer! övningsuppgifter - självkostnadskalkylering - övningsuppgifter; självkostnadskalkylering »

 

Träna mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter; totalanalys »

 

Träna mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter; övrigt inom kalkylering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Träna mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bidragskalkyl »

investeringskalkyl »

pålägg & marginal »

självkostnadskalkyl »

totalanalys »

 

« övningsuppgifter

 

övningstentor »