"Det är ofta det lilla, betraktat över tiden, som gör den största skillnaden"
- Tony Robbins, entreprenör,  1960 -, filantrop och livscoach
 
"När vi accepterar våra gränser kan vi passera dem"
- Albert Einstein, 1879-1955, geni

läs först & träna sen
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  k a l k y l e r i n g

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; kalkylering - fakta & exempel; kalkylering »

 

 

Läs mer! fakta & exempel; bidragsanalys - fakta & exempel; bidragsanalys »

 

Läs mer! fakta & exempel; investeringskalkylering - fakta & exempel; investeringskalkylering »

 

Läs mer! fakta & exempel; pålägg & marginal - fakta & exempel; pålägg & marginal »

 

Läs mer! fakta & exempel; prissättning - fakta & exempel; prissättning »

 

Läs mer! fakta & exempel; totalanalys - fakta & exempel; totalanalys »

 

träna fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  k a l k y l e r i n g 

På biz4you.se finns fler områden inom kalkylering där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Träna mer! övningsuppgifter - investeringskalkylering - övningsuppgifter; bidragskalkylering »

 

Träna mer! övningsuppgifter - investeringskalkylering - övningsuppgifter; investeringskalkylering »

 

Träna mer! övningsuppgifter - pålägg & marginal - övningsuppgifter; pålägg & marginal »

 

Träna mer! övningsuppgifter - självkostnadskalkylering - övningsuppgifter; självkostnadskalkylering »

 

Träna mer! övningsuppgifter - totalanalys - övningsuppgifter; totalanalys »

 

Träna mer! övningsuppgifter - övrigt inom kalkylering - övningsuppgifter; övrigt inom kalkylering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Träna mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bidragskalkyl »

investeringskalkyl »

pålägg & marginal »

självkostnadskalkyl »

totalanalys »

 

« övningsuppgifter

 

övningstentor »