"Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out"
- Robert Collier, 1885-1955, bästsäljande författare
 
"Att träna så mycket som krävs, det är också en talang. Har du inte den dedikationen, då blir det inte bra"
- Nicklas Lidström, 1970-, hockeyproffs & landslagsspelare

divisionskalkyl
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  k a l k y l e r i n g

 

 

Träna mer! divisionskalkyl - divisionskalkyl »

Träna mer! divisionskalkyl, facit - divisionskalkyl; facit »

case
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  k a l k y l e r i n g

 

 

Läs mer! case, fe - case, fe2 »

Läs mer! case, fe2, grupper - case, fe2, grupper »

uppgift
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  k a l k y l e r i n g

Para ihop dig med två kurskollegor.

 

 1. Läs in dig på begreppen

 2. Producera uppgifter
  Skapa uppgifter med korrekt facit

 3. Opponering
  Lämna över uppgift och facit till annan grupp

 4. Inlämning
  På lektion en vecka senare

 5. Presentation
  På lektion en vecka senare

 

Läs mer! grundläggande begrepp inom kalkylering - grundläggande begrepp inom kalkylering »

 

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t o t a l a n a l y s

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; kalkylering - fakta & exempel; kalkylering »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  p å  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns fler områden inom kalkylering där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Träna mer! övningsuppgifter - bidragskalkyl - övningsuppgifter; bidragskalkyl »

 

Träna mer! övningsuppgifter - investeringskalkylering - övningsuppgifter; investeringskalkylering »

 

Träna mer! övningsuppgifter - pålägg & marginal - övningsuppgifter; pålägg & marginal »

 

Träna mer! övningsuppgifter - självkostnadskalkylering - övningsuppgifter; självkostnadskalkylering »

 

Träna mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter; totalanalys »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

 • Bokföring.
 • Bokslut.

 • Budgetering.
 • Entreprenörskap.

 • Finansiering.
 • Inköp.

 • Kalkylering.

 

Träna mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bidragsanalys »

investeringskalkyl »

pålägg & marginal »

självkostnadskalkyl »

totalanalys »

 

« övningsuppgifter

 

övningstentor »