"När du slutar drömma slutar du leva"
- Malcolm Forbes, 1919-1990, grundare av Forbes Magazine
 
"Det som inte påbörjas blir aldrig slutfört"
- Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, poet & författare
självkostnadskalkylering; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  s j ä l v k o s t n a d

 

 

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #1, normalkalkyl - övningsuppgift #1; normalkalkyl »

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #2, genomsnittskalkyl - övningsuppgift #2; genomsnittskalkyl »

 

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #3, normalkalkyl - övningsuppgift #3; normalkalkyl »

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #4, påläggsprocent - övningsuppgift #4; påläggsprocent »

 

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #5, divisionskalkyl - övningsuppgift #5; divisionskalkyl »

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #6, minimikalkyl - övningsuppgift #6; minimikalkyl »

 

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #7, normalkalkyl - övningsuppgift #7; normalkalkyl »

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #8, blandade kalkyler - övningsuppgift #8; blandade kalkyler »

 

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #9, ekvivalentkalkyl - övningsuppgift #9; ekvivalentkalkyl »

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #10, påläggsprocent - övningsuppgift #10; påläggsprocent »

 

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #11, blandade kalkyler - övningsuppgift #11; blandade kalkyler »

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #12, periodkalkyl - övningsuppgift #12; periodkalkyl »

 

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #13, genomsnittskalkyl - övningsuppgift #13; genomsnittskalkyl »

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #14, under- & övertäckning - övningsuppgift #14; under- & övertäckning »

 

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #15, MO-pålägg - övningsuppgift #15; MO-pålägg »

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #16, periodkalkyl - övningsuppgift #16; periodkalkyl »

 

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #17, TO-pålägg - övningsuppgift #17; TO-pålägg »

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #18, rätt eller fel - övningsuppgift #18; rätt eller fel »

 

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #19, ekvivalentkalkyl - övningsuppgift #19; ekvivalentkalkyl »

Läs mer! självkostnadskalkylering, nivå E, övningsuppgift #20, påläggskalkyl - övningsuppgift #20; påläggskalkyl »

 

Läs mer! självkostnadskalkyering, facit, nivå E - självkostnadskalkyering - facit; nivå E »

 

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t o t a l a n a l y s

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; självkostnadskalkylering - fakta & exempel; självkostnadskalkylering »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  p å  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns fler områden inom kalkylering där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Läs mer! övningsuppgifter - bidragskalkyl - övningsuppgifter; bidragskalkyl »

 

Läs mer! övningsuppgifter - investeringskalkylering - övningsuppgifter; investeringskalkylering »

 

Läs mer! övningsuppgifter - pålägg & marginal - övningsuppgifter; pålägg & marginal »

 

Läs mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter; totalanalys »

 

Läs mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter; övrigt inom kalkylering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Läs mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bidragskalkyl »

investeringskalkyl »

pålägg & marginal »

självkostnadskalkyl »

totalanalys »

 

« övningsuppgifter

 

övningstentor »