"Regel nummer 1: Förlora aldrig pengar. Regel nummer 2: Glöm aldrig regel nummer 1"
- Warren Buffett, 1930-, investeringsguru
 
"Att investera utan efterforskningar är som att spela stötpoker utan att titta på korten"
- Peter Lynch, 1944-, investeringsguru

tabeller
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  i n v e s t e r i n g s k a l k y l

Du kan alltid räkna fram en faktor via formel. Men ibland kan det gå fortare och vara tryggare att använda sig av framräknade värden i en tabell.

 

 • Tabell A; slutvärdefaktor.
 • Tabell B; nuvärdefaktor.

 • Tabell C; nusummefaktor.
 • Tabell D; annuitetsfaktor.

 

Läs mer! formelsamling - investeringskalkylering - tabell A-D - formelsamling; investeringskalkylering - tabell A-D »

investeringskalkylering; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  i n v e s t e r i n g s k a l k y l

 

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #1, pay back-metoden - övningsuppgift #1; pay back-metoden »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #2, pay back-metoden - övningsuppgift #2; pay back-metoden »

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #3, pay back-metoden - övningsuppgift #3; pay back-metoden »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #4, pay back-metoden - övningsuppgift #4; pay back-metoden »

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #5, procentuell avkastning - övningsuppgift #5; procentuell avkastning »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #6, nuvärdemetoden - tabell B - övningsuppgift #6; nuvärdemetoden - tabell B »

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #7, pay back-metoden - övningsuppgift #7; pay back-metoden »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #8, nuvärdemetoden - övningsuppgift #8; nuvärdemetoden »

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #9, nuvärdemetoden - övningsuppgift #9; nuvärdemetoden »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #10, nuvärdemetoden - övningsuppgift #10; nuvärdemetoden »

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #11, begrepp - rätt eller fel - övningsuppgift #11; begrepp - rätt eller fel »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #12, nuvärdemetoden - övningsuppgift #12; nuvärdemetoden »

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #13, interpolering, tabell B & tabell C - övningsuppgift #13; interpolering, tabell B & C »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #14, pay back-metoden - övningsuppgift #14; pay back-metoden »

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #15, investeringsmodellen - övningssuppgift #15; investeringsmodellen »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #16, tabellträning - tabell A-D - övningsuppgift #16; tabellträning - tabell A-D »

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #17, nuvärdemetoden - övningsuppgift #17; nuvärdemetoden »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #18, annuitetsmetoden - leasing - övningsuppgift #18; annuitetsmetoden - leasing »

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #19, slutvärde- & nuvärdemetoden - övningsuppgift #19; slutvärde- & nuvärdemetoden »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå E, övningsuppgift #20, internräntemetoden - övningsuppgift #20; internräntemetoden »

 

Träna mer! investeringskalkylering, facit, nivå E - investeringskalkylering - facit; nivå E »

investeringskalkylering; nivå C
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  i n v e s t e r i n g s k a l k y l

 

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #21, pay back-metoden - övningsuppgift #21; pay back-metoden »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #22, nuvärdemetoden - restvärde - övningsuppgift #22; nuvärdemetoden - restvärde »

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #23, annuitetsmetoden - övningsuppgift #23; annuitetsmetoden »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #24, pay back-metoden - övningsuppgift #24; pay back-metoden »

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #25, annuitetsmetoden - lån - övningsuppgift #25; annuitetsmetoden & lån »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #26, nuvärdemetoden - personal - övningsuppgift #26; nuvärdemetoden - personal »

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #27, nuvärdemetoden - TG - övningsuppgift #27; nuvärdemetoden & TG »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #28, nuvärdemetoden - kampanj - övningsuppgift #28; nuvärdemetoden - kampanj »

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #29, kapitalvärdekvot - övningsuppgift #29; kapitalvärdekvot »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå C, övningsuppgift #30, nusummefaktor - ekvation - övningsuppgift #30; nusummefaktor - ekvation »

 

Träna mer! investeringskalkylering, facit, nivå C - investeringskalkylering - facit; nivå C »

investeringskalkylering; nivå A
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  i n v e s t e r i n g s k a l k y l

 

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå A, övningsuppgift #41, nuvärdemetoden - restvärde - övningsuppgift #41; nuvärdemetoden - restvärde »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå A, övningsuppgift #42, formler - övningsuppgift #42; formler »

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå A, övningsuppgift #43, interpolering - övningsuppgift #43; interpolering »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå A, övningsuppgift #44, olika metoder - övningsuppgift #44; olika metoder »

 

Träna mer! investeringskalkylering, nivå A, övningsuppgift #45, nuvärdemetoden, nvf & nsf - övningsuppgift #45; nuvärdemetoden, nvf & nsf »

Träna mer! investeringskalkylering, nivå A, övningsuppgift #46, begrepp & antaganden - övningsuppgift #46; begrepp & antaganden »

 

Träna mer! investeringskalkylering, facit, nivå A - investeringskalkylering - facit; nivå A »

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  t o t a l a n a l y s

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; investeringskalkylering - fakta & exempel; investeringskalkylering »

träna på fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  p å  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns fler områden inom kalkylering där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Träna mer! övningsuppgifter - bidragskalkyl - övningsuppgifter; bidragskalkyl »

 

Träna mer! övningsuppgifter - pålägg & marginal - övningsuppgifter; pålägg & marginal »

 

Träna mer! övningsuppgifter - självkostnadskalkylering - övningsuppgifter; självkostnadskalkylering »

 

Träna mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter; totalanalys »

 

Träna mer! fakta och exempel om totalanalys - övningsuppgifter; övrigt inom kalkylering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

 • Bokföring.
 • Bokslut.

 • Budgetering.
 • Entreprenörskap.

 • Finansiering.
 • Inköp.

 • Kalkylering.

 

Träna mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

bidragskalkyl »

investeringskalkyl »

pålägg & marginal »

självkostnadskalkyl »

totalanalys »

 

« övningsuppgifter

 

övningstentor »