"Idag är alltid den mest produktiva dagen i din vecka"
- Mark Hunter, 1962-, professionell hockespelare
 
"Låt inte det du inte kan göra störa vad du kan göra"
- John Wooden, 1910-2010, legendarisk baskettränare

läs först & träna sen
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t 

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta och exempel om bokslut - fakta och exempel om bokslut »

 

 

Läs mer! avskrivning - fakta & exempel; avskrivning »

 

Läs mer! bokslut - fakta & exempel; bokslut »

 

Läs mer! bokslutstablå - fakta & exempel; bokslutstablå »

 

Läs mer! nyckeltal - fakta & exempel; nyckeltal »

 

Läs mer! periodisering - fakta & exempel; periodisering »

 

Läs mer! redovisningsprinciper - fakta & exempel; redovisningsprinciper »

 

Läs mer! varulager - fakta & exempel; varulager »

 

Läs mer! årsredovisning - fakta & exempel; årsredovisning »

 

träna fler övningsuppgifter
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k s l u t 

På biz4you.se finns fler områden inom bokslut där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

Träna mer! övningsuppgifter - avskrivning - övningsuppgifter; avskrivning »

 

Träna mer! övningsuppgifter - bokslutstablå - övningsuppgifter; bokslutstablå »

 

Träna mer! övningsuppgifter - delårsbokslut UF - övningsuppgifter; delårsbokslut UF »

 

Träna mer! övningsuppgifter - nyckeltal - övningsuppgifter; nyckeltal »

 

Träna mer! övningsuppgifter - periodisering - övningsuppgifter; periodisering »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Träna mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

avskrivningar »

bokslutstablå »

nyckeltal »

periodisering »

 

« övningsuppgifter

 

övningstentor »